KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Şirket ortaklarının çocukları ve kardeşleri şirket araçlarında tpc kesildi. SGK bu tirafik para cezalarına istinaden SGK işe giriş çıkışlarının ve ek aylık prim hizmet bildirgesini talep ediyor. Şirket bu kişilere herhangi bir ücret vermemektedir. SGK'nın uygulaması doğru mudur? Uygulamaya karşı ne gibi savunma yapılabilir ?

Değerli üyemiz,

Bir kişinin 5510 sayılı kanunun 4-1/a bendi kapsamında sigortalı sayılabilmesi için mutlaka bir işverenle arasında hizmet akdinin bulunması gerekmektedir. Hizmet akdinin emek, bağımlılık, ücret ve süre olmak üzere dört temel unsurdan oluştuğu bilinmektedir.  

Bu unsurların bir araya gelmesi neticesinde hizmet akdi oluşmakta ve bundan sonra sigortalılıktan söz edilmeye başlanacaktır. Ayrıca sosyal güvenlik mevzuatı açısında bir kimsenin kanunun 4/1-a bendi kapsamında sigortalı sayılabilmesi, mutlaka fiili çalışma şartına bağlanmıştır. İşyerinde fiilen çalışmış olan veya fiilen çalışmakta olan kişilerin SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Şirket araçlarını kullanan şirket ortaklarının yakınları şirket işleri ile ilgili değil kendi özel işi ile ilgili kullanmış olabilir. Şirket ve şirket ortaklarının yakınları  burada gerçekten fiili bir çalışma olmadığını ispatlamakla yükümlüdürler.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.