KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Şirket personeli ehliyet kursuna gönderilecektir.Ödenecek bu tutarın gider ve kdv'si indirilebilir mi? İyi günler dilerim.

Değerli Üyemiz,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancının tespitinde gayri safi hâsılattan indirilmesinin kabul edildiği belirtilmiş ancak, söz konusu genel giderlerin nelerden ibaret olduğu belirtilmemiştir.

Genel giderler, icra edilen faaliyete bağlı olmayan, ticari organizasyonun varlığının zaruri kıldığı giderlerdir. Bununla birlikte, genel giderlerin gayri safi hasılattan indirilebilmesi için, söz konusu giderin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olması şarttır.

İşverenler tarafından karşılanan personele ait çeşitli giderlerin, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için, söz konusu giderin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olması ve masrafı işverence karşılanan bu işlemin yasal zorunluluklar sebebiyle yapılmış olması gerekmektedir.

Bu durumda, mükelleflerin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olmayan ve yasal zorunluluk bulunmadan üstlendikleri personele ait giderlerin, personelin ücretine eklenerek, üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.