KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Şirketimizin ortağı 13/08/2012 tarihinde vefat etti. Şirket hisseleri anne ve 1 çocuğuna kalmıştır. Rahmetlinin 18 yaşından küçük olan çocuğu için Bağ-Kur primi ödemek zorunda mıyız? Ercan Yener

Değerli üyemiz,

 5510 sayılı Kanun 4. Maddesinde

 b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3)Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

Bağ-Kur'lu sayılmaktadır.

       Ancak sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar Bağ-Kur'lu olamıyorlar. 18 yaşını dolduranlar Bağ-Kur'lu olabiliyor. Dolayısıyla 18 yaşından küçük çocuklar Bağ-Kur'lu sayılmayı gerektiren bir şirket ortaklıkları bulunsa dahi Bağ-Kur'lu olamaz.

 

MizanTurk Ekibi,