KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Şube müdürleri ne istiyor?
Resul KURT
Şube Müdürleri devlet memurlarıyla ilgili yasal değişikliklerin ve yeni memur yasasının gündemde olduğu bugünlerde meslekleriyle ilgili bazı taleplerde bulunuyor.
Şube müdürleri ne istiyor?

Zaman zaman bu köşede çeşitli kamu görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini dile getirerek seslerini duyurmaya özen gösteriyorum. 

Bu kamu görevlilerinden biri de şube müdürleridir. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli mihenk taşlarından biri olan Şube Müdürleri devlet memurlarıyla ilgili yasal değişikliklerin ve yeni memur yasasının gündemde olduğu bugünlerde meslekleriyle ilgili bazı taleplerde bulunuyor.

Burada vatandaşa götürülecek hizmetlerinden kalitesi de, bu hizmetlerin kamuya maliyeti de kamu görevlilerinin işlerini sahiplenmesi ve görevlerini layıkıyla yerine getirmesine bağlıdır.

Bu bağlamda şube müdürlerinin uzmanlaşmış ve çözüm odaklı personel hizmetleri ile verimli ve vatandaş odaklı hizmet verilmesinde büyük önemi var. Güçlü devletin güçlü bürokrasiye, güçlü bürokrasinin de her seviyede kaliteli personele ihtiyacı bulunmaktadır.

Toplumu oluşturan her bireyin sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi güçlü devlet olmak için vazgeçilmezdir.   

AK Parti iktidara geldiği günden bu yana ortalama iki kişiden biri tarafından destekleniyor. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana verdiği hizmetlerin halk tarafından büyük bir teveccühe mazhar olduğunun en büyük göstergesi de 1 Kasım seçimlerindeki büyük başarıdır.

İş dünyası, toplam yatırımlar, sağlık sektörü ve ekonomi gibi alanlarda devrimler yaşandı, yaşanıyor. Özel sektör çalışanları asgari ücretin arttırılmasıyla soluklandırılıyor. Emekliler, yaşlılar, engelliler, muhtaç kesimler, yoksullar, öğrenciler, düşük gelirli sosyal kesimler ve kamu çalışanları da bütçeden aldıkları payı son 13 yılda artırdı. AK Parti hükümeti sosyal devletin gereklerini fazlasıyla yerine getiriyor.

Sivil bürokrasinin kamu yönetiminde yönetici sıfatını taşıyan Şube Müdürlerinin de bu bağlamda bazı haklı ve geçerli talepleri var. 666 sayılı KHK ile Daire Başkanları ve kariyer uzmanları 3600 ek göstergeye kavuşturulurken şube müdürleri, şoför ve memurlar düzeyinde bırakılmış. Bu durum hem çalışırken hem de emekli olduklarında mağduriyetlerine neden oluyor.      

Aşağıya aldığımız ve Şube Müdürleri Derneği tarafından hazırlanan tablo incelendiğinde, bazı kamu görevlilerinin aylıkları ve emekli aylıkları konunun detaylı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Şüphesiz 2016 Ocak ayı zamlı maaşları bir miktar artmış olsa da sorunu göstermesi bakımından tablonun sağlıklı okunması önemlidir.       

Vatandaştan gelen taleplerin siyasete ulaştırılmasında köprü, ortaya çıkan sorunlarda kamunun çözüm basamağı olan Şube Müdürlerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin taleplerini dile getirerek seslerini duyurmakta fayda görüyorum. 

Şube müdürlerinin seslerine kulak verilmesinin moral ve motivasyon sağlanması açısından çok önemli olacağını düşünüyorum.

Ümit ediyorum yeni memur yasası hem kamudaki performans ve hizmet kalitesini artıracaktır.

* Aylık ücret 15/01/2015 tarihi itibariyle, emekli aylığında ise Aralık 2015 tarihi ve 30 yıl hizmet süresi esas alınmıştır.

 

** Temmuz 2015 itibariyle vergi dilimindeki artış, ücretlerin düşmesine neden olduğundan 15 Ocak 2015 verileri esas alınmıştır.

Kaynak; Star